- FÖRHANDSBUD -
 
Bildauktion Jämtland fungerar precis som en vanlig auktion, det vill säga att du kan lämna förhandsbud på ett eller flera verk du är intresserad av att köpa.
Här följer lite information om hur det fungerar.
 
Hur gör jag för att lägga ett förhandsbud?
Maila ditt bud till norr@illustratorcentrum.se
 ➼ Namn på illustratören
 ➼ Titel på verket
 ➼ Ditt bud
 ➼ Dina kontaktuppgifter: Namn, adress, mejl och telefon
 ➼ Märk mailet med "Förhandsbud Bildauktion Jämtland"
 
Hur vet jag ett konstverks utropspris?
Under KONSTVERKEN hittar du alla konstnärer och verk som är med i auktionen. Utropspriset har konstnären själv bestämt och inget inskickat bud under den summan kommer godkännas som förhandsbud.
 
Hur länge kan jag förhandsbuda?
Fram till och med onsdag 30 september kl. 12.00 tar vi emot förhandsbud. 
 
Hur vet jag det dagsaktuella förhandsbudet på varje konstverk?
Du besöker auktionens facebooksida. Där uppdateras förhandsbuden kl. 17. 00 varje dag. 
 
Kan jag buda via auktionens facebooksida?
Nej, endast förhandsbud som skickas till norr@illustratorcentrum.se kommer registreras. Att kommentera en bild med ett förhandsbud på facebook kommer inte registreras, inte heller meddelanden via facebook. 
 
Om jag vill vara säker på att vinna budgivningen av ett konstverk men inte kan vara på den fysiska auktionen, hur gör jag då?
Då lägger du ett så högt förhandsbud som möjligt och mejlar det till oss innan den 30 september kl. 12.00. Det högsta förhandsbudet blir också konstverkets ingångspris. Sedan är det bara att hålla tummarna att du vinner. 
 
Hur vet jag om jag har vunnit en budgivning?
Har du lagt det högsta förhandsbudet meddelar vi dig per mejl under auktionskvällen om du har vunnit eller blivit överbudad. 
 
Hur betalar jag om jag vunnit en budgivning?
Du får ett kvitto samma kväll som auktionskvällen där betalningsuppgifterna står. Pengarna ska senast vara inne på det angvina kontot måndag 5 oktober kl. 12. 00. Är pengarna insatta enligt instruktioner skickas konstverket till dig under samma vecka. 
 
Är mitt förhandsbud bindande?
JA. Ditt förhandsbud är bindande och vid inskickande av detsamma förbinder du dig att betala konstnären vid eventuell vinst av budgivning.
 
Kan jag följa auktionen online?
Nej, auktionen kommer inte att sändas på internet, i radio eller tv. 
 
Hur fungerar den fysiska auktionen på Tullgatan 6?
All information om den hittar du under fliken AUKTIONEN